ngay22th35

0

Hãy nhớ, cần tránh thay chậu cho cây cảnh ngọc bích của bạn trừ khi đã mọc ken đặc trong chậy. Hãy để cây sống trong chậu chật trội một thời gian sẽ thúc đẩy cho quá trình ra hoa của cây nhanh hơn. Bởi thay vì chuyển năng lượng vào việc phát triển rễ thì cây cảnh ngọc bích sẽ hướng năng lượng vào việc tạo ra chồi và hoa.

4. Giữ cây cảnh không quá nóng, không quá lạnh

Cây cảnh ngọc bích sẽ ra hoa vào khoảng cuối mùa đông và đầu mùa xuân vậy nên hãy giữ nó trong khoảng nhiệt độ từ 10-15 độ C. Đây là nhiệt độ lý tưởng để cây hình thành chồi. Một lưu ý đó là hãy đảm bảo rằng cây cảnh ngọc bích của bạn không tiế xúc với nhiệt độ quá thấp tới âm độ C trong thời gian này.