Browsing Tag

Người dân kể lại lúc thấy dê bị bắn hạ